Termeni și condiții

Definiții

Client: persoană fizică sau juridică ce efectuează o comandă.

Prestator: LayerBridge SRL, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/9776/2013, CUI: 32101070 cu sediul în București. Sos. Dobroești, nr. 10, sector 2, fiind denumită în cele ce urmează - GAMENODE.RO.

Servicii: orice servicii oferite de GAMENODE.RO ce urmează să fie furnizate clientului.

Comandă: acordul dintre GAMENODE.RO și client prin care GAMENODE.RO se obligă să livreze servicile, iar clientul să achite contravaloarea acestora.

Contract: o comandă confirmată de către prestator.


Termenii și condițiile sunt considerate acceptate în momentul în care clientul efectuează o comandă, acesta reprezentând contractul de servicii care va reprezenta relația contractuală dintre cele două părți


Efectuarea comenzii

Clienții se obligă să introducă în formularul de comandă date complete, corecte și conforme cu realitatea. GAMENODE.RO nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pagube cauzate de furnizarea incorectă sau incompletă a unor informații de către clienți.

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor oferite de GAMENODE.RO în avans pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate.

Tarife, scadență și suspendare

GAMENODE.RO își rezervă drepturile de a modifica prețurile afișate pe website, dar și dreptul de a modifica caracteristicile serviciilor oferite.

GAMENODE.RO nu oferă garanții de preț sau rambursări în situația unei reduceri a prețului sau a unei oferte promoționale ulterioare achiziției.

Pentru fiecare zi de întârziere a plății după data scadentă se pot percepe penalizări de 0.5%/zi.

GAMENODE.RO are dreptul de a șterge definitiv toate datele serviciilor aferente după împlinirea a 5 zile de la data scadentă a plății serviciilor, dacă aceasta nu a fost efectuată, contractul fiind reziliat de drept fără a mai fi necesară împlinirea nicunei alte formalități.

GAMENODE.RO va putea redeschide conturile închise pentru neplata serviciilor numai după plata integrală a tuturor sumelor datorate de către client, nefiind însă garantat faptul că datele sau copiile de rezervă stocate pe echipamentele GAMENODE.RO au rămas intacte.

În cazul în care clientul realizează că a fost facturat în mod eronat, acesta este rugat să ne contacteze cât mai repede pentru a remedia eroarea. Clientul are maxim 30 de zile la dispoziție în care are dreptul de a anunța acest tip de eroare. La depășirea acestui termen, factura se consideră corectă, clientul neavând dreptul de a raporta eroarea.

Dreptul la rambursare

Fiecare client beneficiează de o garanție de 5 zile. Dacă în această perioadă nu sunteți satisfăcut de calitatea serviciului oferit, puteți solicita și primi înapoi suma integrală. Garanția de returnare a banilor în termen 5 zile nu se aplică la achiziționarea serviciilor pe mai mult de 30 zile în avans.

În cazul în care anularea contului se datoreaza încălcării termenilor și condițiilor de către client, rambursul nu se va efectua.

Garanția de rambursare a plății nu se aplică și nu se va efectua în cazul în care s-a utilizat cel putin 50% din spațiul de stocare alocat contului de găzduire, care constituie subiectul cererii de rambursare

Cererea de rambursare se trimite DOAR prin e-mail la adresa hello@gamenode.ro, sau prin zona de client, făcând un tichet la departamentul Plăți.

Cererea trebuie să includă numărul comenzii/facturii și contul bancar pe numele titularului contului de client. Cererile ce NU includ aceste informatii vor fi ignorate.

GAMENODE.RO poate refuza colaborarea cu clienții care au abuzat de dreptul de a renunța la cumpărare.

Renunțarea la contul de client

Clientul poate renunța la contul său contactându-ne printr-un tichet la departamentul Plăți. Renunțarea la contul de client se poate face oricând, cu condiția de a avea toate facturile achitate.

GAMENODE.RO psau clientul pot rezilia acordul (fără a-și prejudicia celelalte drepturi) în cazul în care una din părțile implicate încalcă în mod semnificativ acordul.

Disponibilitatea serviciului

Disponibilitatea serviciului se măsoară pentru o luna calendaristică, excluzând perioadele de întreținere. Perioadele de întreținere vor fi programate pe cât posibil în intervalul orar 00:00 - 06:00 și vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte de a fi efectuate.

În condiții normale de operare, disponibilitatea garantată a serviciului este de 99.8%. În situații exceptionale (cum ar fi războaie, instabilitate socială sau politică, calamități naturale, acțiuni ale autorităților, întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică, indisponibilitatea comunicațiilor sau alte cauze complet externe ce nu pot fi controlate) GAMENODE.RO nu poate garanta uptime-ul serviciilor oferite.

Responsabilitațile clientului

Clientul are responsabilitatea de a actualiza informațiile de contact și datele de facturare menționate în contul său. GAMENODE.RO nu are nici o responsabilitate pentru daune intervenite ca urmare a neefectuării de către client a actualizărilor necesare.

Clientul este responsabil pentru menținerea contului de client securizat. Dacă exista orice dubiu în acest sens, clientul trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistență.

GAMENODE.RO nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serviciilor, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord să garanteze și să considere GAMENODE.RO ca fiind exonerat de orice culpă în legătură cu orice pretenții, daune, incluzând, fără a se limita la acestea, daunele cauzate terților, rezultate ca și consecință a folosirii serviciilor cauzătoare de daune clientului nostru.

Clientul este de acord să-și asume răspunderea pentru orice fel de despăgubire sau pretenție din partea terților de către GAMENODE.RO, ca urmare a folosirii defectuase a serviciilor contractate de către client, GAMENODE.RO fiind exonerat de orice culpă

Politica de utilizare a serviciilor

Contractul este supus legislației din România. Eventualele litigii apărute între GAMENODE.RO și client se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente de pe raza Mun. București.

Forța majoră

Nici o parte din acest contract nu este răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

Legea aplicabilă

Contractul este supus legislației din România. Orice litigii care apar între GAMENODE.RO și client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care litigiile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, ele vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române de pe raza Municipiului București.

Politica de utilizare a serviciilor

Serviciile oferite de GAMENODE.RO vor fi utilizate numai în scopuri licite și morale, orice activități ce pot fi considerate ilegale sau de natură să întrerupă, îngreuneze, afecteze accesul la infrastructura proprie a terților, sunt strict interzise.

Activitățile menționate mai jos, sau cele asemănătoare cu acestea sunt INTERZISE:

  • încărcarea de fișiere virusate, corupte, piratate, sau orice alt software care ar putea dăuna unei terțe părți

  • orice intervenție asupra serviciului furnizat către unui client, asupra unui server ori rețele precum: atacuri de tip DoS/DDoS, mail spamming, alte acțiuni de suprasolicitare a sistemului

  • folosirea serviciilor noastre în scopuri de distribuire sau creeare de viruși informatici, worms, flooding, orice tipuri de atac malițios

  • restricționarea sau împiedicarea unui alt utilizator de a folosi orice serviciu oferit de GAMENODE.RO

GAMENODE.RO se conformează prevederilor legale și va coopera cu orice instituție, autoritate sau organizație care vine cu o sesizare rezonabilă de legalitate.

În concluzie, folosirea serviciilor noastre în activități ilegale sau imorale este complet interzisă, iar acestea pot duce de la suspendarea sau ștergerea contului de client până la probleme de natură legală.

Dispoziții finale

În funcție de serviciul achiziționat de către client, GAMENODE.RO poate incheia contracte suplimentare pe lângă termenii și condițiile afișate mai sus, caz în care între părți vor fi valabile condițiile astfel stabilite. Termenii și condițiile reprezintă un contract cadru general, care poate fi ulterior modificat prin acordul părților, prin semnarea unor contracte sau anexe suplimentare. GAMENODE.RO își rezervă dreptul de a cesiona orice creanță a unui client către terțe părți fără o notificare în prealabil.Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni și condiții oricând și în orice moment. Vă recomandăm să recitiți această pagină periodic.